Neden DAHİBİLGİ İlkokul Kursu?

Neden DAHİBİLGİ İlkokul Kursu?

Neden DAHİBİLGİ İlkokul Kursu?

İngilizce dersini 1.Sınıftan itibaren başlatıyoruz.

Öğrencilerimizi bilgiyi ezberlemek yerine bilgi üretmeye yönlendiriyoruz.

''Dünya İnsanı'' olmaları için ''öğrenmeyi öğrenen'' bireyler yetiştiriyoruz.

Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve bilgiyi kendine güvenerek ifade eden anadil yetkinlğine sahip bireyler yetiştiriyoruz.