Eğitim & Öğretim

Eğitim & Öğretim

Eğitim & Öğretim

DAHİBİLGİ ilkokul öğretmenleri olarak öğrencilerimize, farklı düşünme becerisini kazandırmak için ''a+4b Eğitim Modeli'' etkin olarak kullanılmaktadır.

''Her çocuk tek ve özeldir.'' düşüncesiyle oluşturulan öğrenci merkezli Kişileştirilmiş Eğitim Programı (KEP) ile öğrenmeye istekli, yaratıcı, kendi kararlarını kendi alabilen, kendini rahat ifade edebilen, işbirliği yapan, paylaşmasını bilen, yeniliklere açık, özgüveni gelişmiş, kendi kültürünü bilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bir dünya dili olan İngilizceyi algılama ve kullanmanın önce girdilerle (dinleme ve okuma) öğrenilip, daha sonra çıktılarla (konuşma ve yazma) geliştirilceğine olan inancımızla; çocuklarımıza 1.Sınıftan itibaren yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. 1.Sınıftan başlanarak öğretilen İngilizce ile de öğrencileri çağın gereklerine hazırlamaktadır.

DAHİBİLGİ' de; çocuklarımızın mutlu olduğu ve severek geldiği, güvenli, antialerjik ve hijyenik eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.