Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik' te doğdu. Zübeyde Hanım annesi, Ali Rıza Efendi babasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk' ün eğitim aldığı okullar şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır. 1893 yılında Askeri Rüştiye' de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini vermesi ile ismi Mustafa Kemal olmuştur. 

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921' de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi ve Sakarya Savaşı' nın kazanılmasındaki büyük başarısından dolayı Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirilmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal'e meclis ''Atatürk'' soyadını vermiştir

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm ilkeyi yasa boğmuştu. Ama bu veda Türk milleti için sadece bedenen bir vedaydı.

Türk milleti daha sonra, bu büyük insana layık, Ankara Rasattepe' de bir Anıtkabir yaptırdı. 10 Kasım 1953' te Etnografya Müzesinden alınan Atarük'ün naaşı Anıtkabir'e getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiş olan vatan toprakları ile hazırlanan ebedi istirihatgahına yerleştirildi.

Ulu Önder Atatürk sonsuza kadar Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. 

 

Atatürk’ün Hayatı