a+4b Eğitim Modeli

a+4b Eğitim Modeli

''a+4b Eğitim Modeli'' disiplinler arası ve uygulama yönelik yaklaşımıyla, akademik bilgi(a) ek olarak belirlediğimiz ve 4 Eğitim Programı(4b) olan;

İngilizce,

Zenginleştirişmiş Eğitim Programı(ZEP)

Kariyer Eğitimi

Kişileştirilmiş Eğitim Programı(KEP)

Liderlik Eğitimi

hedefleyen öğretim sistemdir.

''a+4b Eğitim Modeli'' öğrencinin verimliliği ve mutluluğu odaklı olmasının yanı sıra proaktif, girişimci, disiplinli, saygılı, analtik düşünme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi gelecek yüzyılın bilgi ve eğitimlerini kapsamaktadır.

''a+4b Eğitim Modeli'' öğrencinin öğrencdiklerini, bilgi ve yetenekleri ile birleştirerek hayatlarında kullanması amacıyla oluşturulmuş bir yaklaşımıdr. Modelin temeli, çocuklarımızın küçük yaşlarda sahip olduğu yaratıcılığı kullanmak ve desteklemektir. Öğrencilere farklı yollarla çözümler bulabilme bilgi ve eğitimi kazandırılır.

Dahilerimizi Bilgiyle donatıp, sevgiyle kucaklayarak geleceğe hazırlarken, üzerinde durduğumuz ve önemini belirtmekten hiç vazgeçmeyeceğimiz temel hedefimiz:

Geleceğin Dahilerini Bilgiyle donatıp bugünden geleceğe hazırlamaktır.

a+4b Eğitim Modeli